İlaç

Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı)

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Aşılar - Virüs (Viral) Aşıları - Kuduz Aşıları - Kuduz Aşısıİlaç Bilgileri
İlaç Adı:Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı)
Firma:
Etkin Madde:INSAN RABIES IMMUNGLOBULIN SOL.
ATC Kodu:J07BG01
Kamu Kodu:
Barkod:
Fiyatı:
Reçete Tipi:
e-Reçete:
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı) Endikasyonları

Bayrab 2 ml; Kuduz aşısı ve kuduza maruziyet gösteren tüm kişilerde uygulanmalıdır; istisna olarak daha önce kuduz aşısı ile immünize olmuş kişiler ve yalnızca aşı alan yeterli kuduz antikoruna sahip olan kişilerde, sadece aşı uygulanmalıdır. BayRab, maruziyetten sonra en kısa zamanda uygulanmaya çalışılmalıdır. Fakat ilk aşı uygulandıktan sonra 8. güne kadar uygulama yapılabilir.
Kuduz enfeksiyonu şüphesi olan her bir maruziyet bireysel olarak değerlendirilmelidir. Spesifik antikuduz tedaviye başlanmadan önce aşağıdaki faktörler değerlendirilmelidir:
1) Isıran hayvanın türü:
1960 yılından beri Amerika' da insana kuduz bulaştıran vahşi hayvanların arasında başlıca etobur vahşi hayvanlar (kurt, tilki, çakal, rakum, vahşi kedi) ve yarasalar sayılabilir. Hayvanın kuduz olup olmadığı tesbit edilip ve kuduz olmadığı anlaşılıncaya kadar, bu hayvanlar tarafından ısırılmış veya ısırılmadan maruz kalmış kişilerde maruziyet sonrası profilaktik tedaviye başlanmalıdır. Eğer, tedaviye başlanmış ise ve daha sonra laboratuvarda hayvanın kuduz olmadığı anlaşılırsa tedavi kesilebilir.
Amerika' da evcil bir kedinin veya köpeğin kuduz ile enfekte olmuş olması olasılığı bölgeler arasında değişiklikler göstermektedir; buna bağlı olarakda maruziyet sonrası profilaktik tedavide değişkenlik gösterebilmektedir. Asya, Afrika ve Latin Amerika' nın çoğunda insana kuduz bulaştıran en büyük neden olarak köpek gösterilmekte ve köpeğe maruz kalma bu ülkelerde özel bir tehdit oluşturmaktadır.
Rodentler (sıçan, kobay, fare, hamster, guinea pig,v.b.) ve lagomorflar (buna tavşanlar dahildir) Amerika' da insanlarda kuduza yol açtıkları bilinmemekte ve kuduz ile nadiren enfekte oldukları bulunmuştur. Fakat, 1971- 1988 yılları CDC' ye bildirilen rodentler arasındaki 179 kuduz vakasının % 70'i dikkate alınmıştır. Bu vakalarda, maruziyet sonrası anti- kuduz profilaksiyi başlatmadan önce yerel sağlık kuruluşlarına danışılmalıdır.
2) Isırılma vakasının koşulları
Bir hayvanın provoke edilmeden saldırması genelde kuduza delalet edilebilir (sağlıklı bir hayvan beslenirken veya siz onunla ilgilenirken ısırması provoke bir saldırıya girmektedir).
3) Maruziyetin tipi
Kuduz sadece virüsün açık bir yara, deri veya mukoz membrandan temasıyla meydana gelebilir. Eğer bir maruziyet (burada tarif edildiği şekilde) meydana gelmemiş ise, tedaviye gereksinim yoktur. Böylece kuduz bir hayvandan maruz kalmadan sonra maruziyetin statüsü kuduz enfeksiyonunun olup olmayacağını belirleyebilir. İki maruziyet kategorisine değinilebilir:
ISIRIK: Cildin diş tarafınan herhangi bir penetrasyonu. Özellikle yüz ve ellere yapılan ısırıklar en büyük riski taşımaktadır, fakat ısırık bölgesi tedavinin başlanıp başlanmayacağının konusunda karar verici olmamalıdır.
Yarasa ile ilgili insana kuduz bulaşması ya yarasanın doğrudan ısırmasıyla yada yarasanın ısırdığı başka bir hayvanın ısırmasıyla indirekt olarak meydana gelebilir. Bazı yarasa ısırıkları daha az ciddi olabildiğinden ve tam olarak tayin edilememektedir. Bunun zıttı olarak özellikle memeli karniyovor ısırıkları gibi daha büyük hayvanların ısırıkları için yarasa ile meydana gelmiş her fiziksel temas ve muhtemel ısırık veya mukoz membrana temas göz ardı edilemediğinden dolayı kuduza maruz kalınmışcasına profilaktik tedaviyi gerektirmektedir.
ISIRIK OLMAMASI: Isırık olmaksızın maruziyetlere, sıyrıklar abrazyonlar ve açık yaralara veya mukoz membranlara kadar kuduz içermesi muhtemel salgıların veya beyin dokularının bulaşması sayılabilir. Eğer, virüsü içeren materyal kuru ise, virüsü non- infektif sayabiliriz. Kuduz bir hayvanın yanlışlıkla kan, idrar veya gaitası ile temas edilirse bu maruziyet sınıfına girmeyebilir (ör: guano). Uçan kuduz hayvanlardan maruziyet çok nadir kaydedilmiştir. Solunum sisteminin koruyucu bariyerleri havadaki kuduz virüsü maruziyet ihtimalini minimize etmektedir. İnsandan insana kuduz bulaştırma vakası literatürde tektir; bu da kuduzdan ölen bir insanın taze korneasının yanlışlıkla sağlıklı bir insana nakledilmesiyle meydana gelmiştir. Donör korneasının kabulünün kuralları sıkılaştırıldığından dolayı bu tehlike ortadan kalkmıştır.
İnsan tarafından gerek ısırılmış gerekse ısırılmamış maruziyet teorik olarak kuduz bulaştırma tehlikesini taşımaktadır; henüz bu yol ile bir bulaştırma dökümente edilmemiştir.
4) Isıran hayvanın aşılanma durumu
Düzenli aşılanmış bir hayvanın kuduz virüsü taşıması veya bulaştırma tehlikesi son derece düşüktür.
5) Bölgelerde kuduz görülmesi
Belirli bir bölgedeki yerleşmiş olan bir türe ait uygun bir laboratuvar ve saha kayıtları kuduz enfeksiyonlarına delalet etmiyorsa bu türe ait, ısırmalarda antikuduz tedavisinin yapılmasına dair tavsiyeleri yerel sağlık otoriteleri belirler. Bu resmi daireler güncel durumlar hakkında uyarılmalıdır.
Maruziyet sonrası kuduz profilaksisi
Buradaki tavsiyeler sadece bir rehberdir. Bunları uygulamada bulaşmış hayvan türlerini gözönünde bulundurunuz; ısırık veya başka maruziyetin koşullarını araştırınız; hayvanın aşılanma durumunu kontrol ediniz ve bölgedeki kuduz varlığını belirleyiniz. Sağlık kuruluşlarına bunlar bildirilerek gerek görülen bölgelerde profilaksisine gereksinim duyulup duyulmadığına karar verilmelidir.
Yaraların Lokal Tedavisi: Kuduzu engellemede belki en etkili yöntem ısırıkların veya sıyrıkların derhal bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. Deney hayvanlarında yara temizlenmesinin kuduz enfeksiyonu tehlikesini belirgin azalttığı görülmüştür. Tetanoz profilaksisi ve diğer bakterilerin enfeksiyonlarının önlenmesi de belirtildiği şekilde uygulanmalıdır.
Aktif İmmunizasyon: Aktif immünizasyon maruziyetten hemen sonra (24 saat içinde) uygulanmalıdır. Pazarda mevcut aşı türleri için farklı aşılanma protokolleri bulunmaktadır, uygun olanını seçmek için o üreticinin tavsiyelerine başvurmakda yarar vardır.
Pasif immünizasyon: Kabul edilebilir bir maruziyet sonrası profilaksi aktif ve pasif immünizasyonun kombine edilmesiyle (aşı ve immun globulin) gerçekleştirilmektedir; sadece buna kuduz aşısına sahip ve kuduza karşı serumunda yüksek miktarda antikoru bulunan kişiler hariçtir. Bu bireylerde sadece aşı uygulanması yeterlidir. Pasif immünizasyon için kuduz immünglobulini (insan) kuduz serumuna (at) tercih edilmelidir.
Kuduz şüphesi olupta gerek ısırılma gerekse ısırılmaksızın meydana gelen maruziyetlerin tedavisinde tavsiye edilmektedir. Kuduz immünglobulini (insan) kuduz aşısı ile kombine bir şekilde uygulanmalıdır ve aşının ilk dozunun verilmesinden 7 gün içerisinde uygulanması mümkündür. 7. gününden sonra; hücre kültürü aşısına antikor yanıtının oluştuğu varsayılır ve artık kuduz immünglobulini (insan) endike değildir.

Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı) ilacının Kategorisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Aşılar - Virüs (Viral) Aşıları - Kuduz Aşıları - Kuduz Aşısı

Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı) Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Bayrab 2 ml 1 Flakon (Kuduz Aşısı) kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.