ICD 10 Kodları

Çoğul doğum

O84 Çoğul doğum ICD hastalık sınıflandırmasında Doğum alt kategorisinde yer alır. Çoğul doğum için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

er bir fetüs veya infantın doğum şekli göstermek istendiğinde O80-O83 arası kodlar kullanılır.

Alt kategorileri

  • O84.0 Çoğul doğum, hepsi spontan
  • O84.1 Çoğul doğum, hepsi forseps ve vakum ekstraktör ile
  • O84.2 Hepsi sezeryan ile yapılan çoklu doğum
  • O84.8 Çoğul doğum, diğer

    Çoğul doğum metotları kombinasyonu ile

  • O84.9 Çoğul doğum, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış