ICD 10 Kodları

Doğum süreci görülen meme enfeksiyonları

O91 Doğum süreci görülen meme enfeksiyonları ICD hastalık sınıflandırmasında Lohusalık ile ilgili komplikasyonlar alt kategorisinde yer alır. Doğum süreci görülen meme enfeksiyonları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçeren türleri
 • Gebelik, lohusalık veya süt verme esnasında listelenmiş durumlar

Alt kategorileri

 • O91.0 Doğumla beraber meme ucu enfeksiyonu

  • Meme ucu apsesi, hamilelik
  • Meme ucu apsesi, puerperal

 • O91.1 Doğumla birlikte meme apsesi

  • Meme apsesi, doğum veya lohusalıkta
  • Pürülan mastit, doğum veya lohusalıkta
  • Subareolar apse, doğum veya lohusalıkta

 • O91.2 Doğumla ile beraber pürülan olmayan mastit

  Doğum veya lohusalıkta;
  • Meme lenfanjiti
  • Mastit -
  • İntersitisyel mastit
  • Parankimatöz mastit

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış