ICD 10 Kodları

Epilepsi

G40 Epilepsi ICD hastalık sınıflandırmasında Epizodik ve paroksismal bozukluklar alt kategorisinde yer alır. Epilepsi için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçermeyen çeşitleri

Alt kategorileri

 • G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan epileptik sendromlar, lokalize başlangıçlı nöbetlerle birlikte

  • Benign çocukluk çağı epilepsisi, sentrotemporal EEG atımları ile birlikte
  • Çocukluk çağı epilepsisi, oksipital EEG paroksismleri ile birlikte

 • G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, basit kısmi nöbetlerle birlikte epilepsi

  • Bilinç değişikliği olmayan ataklar
  • Sekonder genel nöbetlere dönüşen basit kısmi nöbetler

 • G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar, kompleks kısmi nöbetlerle birlikte epilepsi

  • Bilinç değişikliği olan ataklar, sıklıkla otomatizmle birlikte
  • Sekonder genel nöbetlere dönüşen kompleks kısmi nöbetler

 • G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar

  • Benign infantil epilepsi
  • Benign neonatal konvülsyon (ailesel)
  • Çocukluk çağı epilepsisi [piknolepsi]
  • Uyuma esnasında grand mal nöbetli epilepsi
  • Juvenil absens epilepsisi
  • Juvenil miyoklonik epilepsi [impulsif petit mal]
  • Tanımlanmamış epileptik nöbetler, atonik
  • Tanımlanmamış epileptik nöbetler, klonik
  • Tanımlanmamış epileptik nöbetler, miyoklonik
  • Tanımlanmamış epileptik nöbetler, tonik
  • Tanımlanmamış epileptik nöbetler, tonik-klonik

 • G40.4 Diğer yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar

  • Epilepsi ile birlikte miyoklonik absens
  • Epilepsi ile birlikte miyoklonik-astatik nöbetler
  • İnfantil spazmlar
  • Lennox-Gastaut sendromu
  • Salaam atakları
  • Semptomatik erken miyoklonik ensefalopati
  • West sendromu

 • G40.5 Özel epileptik sendromlar

  • Epilepsia partialis continua [Kozhevnikof]
  • Epileptik nöbetler, alkole birlikte
  • Epileptik nöbetler, ilaç alımıyla birlikte
  • Epileptik nöbetler, hormonal değişikliklerle birlikte
  • Epileptik nöbetler, uykusuzlukla birlikte
  • Epileptik nöbetler, stresle birlikte
  • İstendiğinde ilacı tanımlamak amacıyla ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanılır.

 • G40.6 Tanımlanmamış grand mal nöbetler (petit mal ile birlikte veya değil)
 • G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan
 • G40.8 Diğer epilepsiler

  • Fokal veya genel olup olmadığı tespit edilmemiş, epilepsiler ve epileptik sendromlar

 • G40.9 Tanımlanmamış epilepsi hastalıkları

  • Epileptik konvülzyonlar -
  • Epileptik krizler -
  • Epileptik nöbetler -

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış