İlaç

Factive 320 mg 7 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Kinolonlar - Fluorokinolonlar - Gemifloksasinİlaç Bilgileri
İlaç Adı:Factive 320 mg 7 Tablet
Firma:Abdi İbrahim İlaç
Etkin Madde:Gemifloksasin
ATC Kodu:J01MA15
Kamu Kodu:A10485
Barkod:8699514097594
Fiyatı:126.69 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Aktif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Factive 320 mg 7 Tablet Endikasyonları

Factive 320 mg 7 Tablet;
- Kronik bronsitin akut bakteriyel alevlenmesi. (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis'in neden olduğu)
- Toplumda kazanılmış pnömoni. (Streptococcus pneumoniae (çoklu dirençli streptokok susları dahil), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae veya Klebsiella pneumoniae'nin neden olduğu)
- Sinüzit. (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis'in neden olduğu)
Factive, ilaca dirençli bakterilerin çoğalmasını azaltmak ve Factive'in ve diğer antibakteriyel ilaçların etkinliğinin korunması için yalnızca duyarlı bakterilerin neden olduğu kanıtlanan veya bundan kuvvetle kusku duyulan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

Factive 320 mg 7 Tablet Yan Etkileri

≥ %1 oranında gözlenen yan etkiler: Diyare, eritem, bulantı, bas ağrısı, karın ağrısı, kusma, bas dönmesi, tat kaybı Gemifloksazinin fotosensitivite potansiyelinin düsük olduğu anlasılmaktadır.

Klinik çalısmalarda, tedaviyle ilgili fotosensitivite, hastaların yalnızca %0.039’unda (3/7659) meydana gelmistir.
Hastaların %2.2’sinde esas olarak eritem (%0.9), bulantı (%0.3), diyare (%0.3), ürtiker (%0.3) ve kusma (%0.2) nedeniyle Gemifloksasin tedavisi kesilmistir.

Laboratuvar Değisiklikleri: Mültipl doz alan ve laboratuar bulgularında anormallik görülen hastaların yüzdeleri asağıda belirtilmistir. Bu anormalliklerin Gemifloksasin ya da altta yatan bir baska nedenle ilgili olup olmadığı bilinmemektedir.

Klinik Kimya: ALT artısı (% 1.5), AST artısı (% 1.1), kreatin fosfokinaz artısı (% 0.6), potasyum artısı (% 0.5), sodyum düzeyinde azalma (% 0.3), gamaglutamil transferaz artısı (% 0.5), alkali fosfataz artısı (% 0.3), total bilirubin artısı (% 0.3), kan üre azotu artısı (% 0.3), kalsiyum düzeyinde azalma (% 0.2), albumin düzeyinde azalma (% 0.3), serum kreatinin artısı (% 0.2), toplam protein artısı (% 0.1 ) ve kalsiyum artısı (< % 0.1). CPK düzeyi artısına seyrek olarak rastlanmıstır:

Hematoloji: trombosit artısı (% 0.9), nötrofil düzeyinde azalma (% 0.5), nötrofil artısı (% 0.5), hematokrit düzeyinde azalma (% 0.3), hemoglobin düzeyinde azalma (% 0.2), trombosit düzeyinde azalma (% 0.2), alyuvar düzeyinde azalma (%0.1), hematokrit artısı (% 0.1) , hemoglobin artısı (%0.1) ve alyuvar artısı (% 0.1).

Factive 320 mg 7 Tablet Kullanımı

Factive tablet, yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir ve yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilen Factive dozu aşağıdaki tabloya göre günde bir tablettir (320 mg).

Böbrek Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım: Kreatinin klerensi >40 ml/dak olan hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır. Kreatinin klerensi £ 40 ml/dak olan hastalarda dozaj değisikliği önerilir. Asağıdaki tabloda, böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmak üzere dozaj önerileri yer almaktadır:

Rutin hemodiyaliz ya da sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz (CAPD) gerektiren hastalara 24 saatte bir 160 mg verilmelidir.

Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanımı: Hafif (Child-Pugh Class A), orta (Child-Pugh Class B) veya ciddi (Child-Pugh Class C) düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı: Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Factive 320 mg 7 Tablet Doz Aşımı

Doz asımı belirtileri semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Bunun için spesifik bir antidot bilinmemektedir. Akut oral doz asımı durumunda kusturma veya gastrik lavaj yoluyla mide bosaltılmalıdır; hasta dikkatle müsahede altında tutulmalı uygun seviyede hidrasyon sağlamaya dikkat ederek semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Hemodiyaliz uygulaması, oral Gemifloksasin dozunun yaklasık %20 ila 30’unu plazmadan uzaklastırmaktadır.

Factive 320 mg Fiyatı

Factive 320 mg 7 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 04.04.2020 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 126.69 TL dir. Abdi İbrahim İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699514097594 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Factive 320 mg 7 Tablet ilacının Kategorisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar - Kinolonlar - Fluorokinolonlar - Gemifloksasin

Factive 320 mg 7 Tablet Formülü

Her bir film tablet etken madde olarak 320 mg Gemifloksasin serbest bazına esdeğer 426.39 mg Gemifloksasin mesilat seskihidrat ve yardımcı madde olarak Opadry OY-S-28924 içermektedir.

Factive 320 mg 7 Tablet Farmakolojik Özellikleri

Farmakodinamik Özellikleri:
Etken madde olarak Gemifloksasin mesilat içeren Factive; oral yoldan kullanılan, genis spektrumlu bir sentetik antibakteriyel ajandır. Fluorokinolon sınıfından bir antibiyotik olan Gemifloksasin, gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmaların çoğu üzerinde in vitro aktivite gösterir. Gemifloksasin, genelde minimum inhibitör konsantrasyonların (MĐK) tek seyreltimi içerisinde minimum bakterisid konsantrasyonları (MBK) olan bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Gemifloksasin, bakterilerin çoğalması için gerekli olan DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini inhibe ederek DNA sentezini engellemek suretiyle etki etmektedir. Gerek DNA giraz, gerekse topoizomeraz IV’te mutasyon gösteren Streptococcus pneumoniae, fluorokinolonların çoğuna karsı direnç gösterir. Gemifloksasin, S. pneumoniae’de her iki enzim sistemini terapötik açıdan ilgili ilaç seviyelerinde inhibe etme yeteneğine ve bu çift mutantların bazıları için hala duyarlı aralıkta olan MĐK değerlerine sahiptir.

Gemifloksasin dahil kinolonların etki mekanizması makrolidlerin, beta-laktamların, aminoglikozidlerin veya tetrasiklinlerin etki mekanizmasından farklıdır; dolayısıyla, bu sınıfa ait ilaçlara dirençli mikroorganizmalar Gemifloksasine ve diğer kinolonlara karsı duyarlı olabilir. Gemifloksasin ve yukarıda belirtilen antimikrobiyal madde sınıfları arasında bilinen bir çapraz direnç bulunmamaktadır.

Fluorokinolon direncinin baslıca mekanizması, DNA giraz ve/veya topoizomeraz IV mutasyonlarından kaynaklanmaktadır. Gemifloksasine karsı direnç, çok kademeli mutasyonlar kanalıyla yavasça gelisir ve, diğer fluorokinolonlara benzer sekilde ortaya çıkar.

Spontan mutasyon sıklığı düsüktür (10-7 ila <10-10). Gemifloksasin ile diğer fluorokinolonlar arasında çapraz direnç görülmüsse de, diğer fluorokinolonlara karsı dirençli olan bazı mikroorganizmalar Gemifloksasine karsı duyarlı olabilirler. Gemifloksasinin, gerek in vitro olarak gerekse de çesitli klinik enfeksiyonlarda asağıda belirtilen mikroorganizmaların birçok susuna karsı aktif olduğu gösterilmistir.

Aerob gram-pozitif mikroorganizmalar
Streptococcus pneumoniae (çoklu dirençli streptokok susları dahil)*.
*Çoklu dirençli Streptococcus pneumoniae; daha önce PRSP (penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae), adıyla bilinen izolatları kapsar ve asağıdaki antibiyotiklerden ikisine veya daha fazlasına dirençli suslardır: penisilin, 2. jenerasyon sefalosporinler (örn., sefuroksim, makrolidler, tetrasiklinler ve trimetoprim/sülfametoksazol).
Aerob gram-negatif mikroorganizmalar
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Klebsiella pneumoniae (birçok sus yalnızca orta derecede duyarlıdır)
Moraxella catarrhalis
Diğer mikroorganizmalar
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Gemifloksasinin asağıda belirtilen mikroorganizmaların birçok susuna (≥ %90) karsı sergilediği in vitro minimal inhibitör konsantrasyon (MĐK) £ 0.25 μg/ml’dir; ancak, Gemifloksasinin bu mikroorganizmalara bağlı klinik enfeksiyonların tedavisindeki güvenilirliği ve etkinliği uygun ve iyi kontrollü klinik çalısmalarda belirlenmemistir:
Aerob gram-pozitif mikroorganizmalar
Staphylococcus aureus (yalnızca metisiline duyarlı suslar)
Streptococcus pyogenes
Aerob gram-negatif mikroorganizmalar
Acinetobacter lwoffii
Klebsiella oxytoca
Legionella pneumophila
Proteus vulgaris

Farmakokinetik Özellikleri:
Emilim ve biyoyararlanım
Oral yoldan tablet olarak uygulanan Gemifloksasin, gastrointestinal kanaldan hızla absorbe edilir. Oral tablet uygulamasından 0.5 ve 2 saat sonra Gemifloksasin’in doruk plazma konsantrasyonlarına ulasılmıs ve 320 mg’lık tabletin mutlak biyoyararlanımı ortalama %71 düzeyinde olmustur. Sağlıklı gönüllülere tekrarlanan 320 mg oral doz uygulaması sonrasında ortalama (± standart sapma) maksimum Gemifloksasin plazma konsantrasyonları ve eğri altındaki alan sırasıyla 1.61 ± 0.51 μg/ml (0.70 – 2.62 μg/ml )ve 9.93 ± 3.07 μg·saat/ml (4.71 – 20.1 μg·saat/ml) olmustur.

320 mg doz yüksek düzeyde yağ içeren bir öğünle birlikte uygulandığında, Gemifloksasin’in farmakokinetiğinde önemli bir değisiklik olmamıstır. Dolayısıyla, Factive tabletler yemeğin türüne bakılmaksızın birlikte alınabilir.

Dağılım
Gemifloksasin sağlıklı gönüllülerde in vitro olarak plazma proteinlerine %60-70 oranında bağlanır ve bu bağlanma konsantrasyona bağlıdır. Tekrarlanan dozlardan sonra, sağlıklı yaslı ve genç deneklerde plazma proteinlerine in vivo bağlanma oranı %55 ile %73 arasında meydana gelmis ve yastan etkilenmemistir. Gemifloksasin oral uygulama sonrasında vücutta genis çapta dağılır. Gemifloksasinin bronkoalveolar lavaj sıvısı içindeki konsantrasyonları plazmadaki onsantrasyonlarından fazladır. Gemifloksasin akciğer dokusuna ve sıvılarına iyi nüfuz eder.
Metabolizma
Gemifloksasin karaciğer tarafından sınırlı ölçüde metabolize edilir. Değismeyen bilesik, doz uygulamasından sonraki 4 saate kadar plazmada (yaklasık % 65) saptanan ilaçla ilgili predominant bilesendir. Meydana gelen tüm metabolitler küçük miktarlardadır (uygulanan oral dozun %10’undan az); baslıca metabolitler N-asetil Gemifloksasin, Gemifloksasinin Eizomeri ve Gemifloksasinin karbamil glukuronididir. Sitokrom P450 enzimleri Gemifloksasin metabolizmasında önemli bir rol oynamazlar ve bu enzimlerin metabolizma aktivitesi Gemifloksasin tarafından önemli ölçüde inhibe edilmez.
Eliminasyon
Gemifloksasin ve metabolitleri iki yolla itrah edilirler. Gemifloksasin’in sağlıklı deneklere uygulanmasından sonra dozun ortalama (± standart sapma) %61 ± % 9.5’i feçeste ve %36 ± % 9.3’ü idrarda değisikliğe uğramamıs ilaç ve metabolitleri olarak itrah edilir. 320 mg tekrarlayan dozlardan sonra ortalama (± standart sapma) böbrek klerensi yaklasık 11.6 ± 3.9 L/saat (aralık 4.6-17.6 L/saat) olmustur. Bu da, Gemifloksasin’in böbrekle itrahında aktif sekresyonun söz konusu olduğunu göstermektedir.Ortalama

Factive 320 mg 7 Tablet Kontrendikasyonları

Gemifloksasin, fluorokinolon sınıfı antibiyotikler ya da ürünün bilesenlerinden herhangi
birine karsı asırı duyarlık öyküsü olan hastalarda Factive kullanımı kontrendikedir.

Factive 320 mg 7 Tablet Uyarılar

Elektrokardiyogramda QT aralığına etkileri: Gemifloksasin bazı hastaların elektrokardiyogramında QT aralığını uzatabilir. Uzun QT sendromu/ Torsades de Pointes dahil ventriküler aritmi riskinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir. Düzeltilmemiş elektrolit bozukluğu (hipokalemi veya hipomagnezemi) olan hastalarda, ve Sınıf IA (örn. kinidin, prokainamid) ya da Sınıf III (örn. amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan alan hastalarda Gemifloksasin kullanılmamalıdır.

Gemifloksasin ile eritromisin, antipsikotikler ve trisiklik antidepresanlar gibi QTc aralığını uzatan ilaçlar arasında farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Gemifloksasin söz konusu ilaçlarla birlikte verileceği zaman ve ayrıca klinik açıdan anlamlı bradikardi ya da akut miyokard iskemisi gibi aritmi oluşturma potansiyeli olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

İlaç dozunun artırılmasıyla birlikte, QTc uzaması olasılığı da artabilir. Dolayısıyla, özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan ve Cmax ve EAA değerlerinin biraz yükselmiş olduğu hastalarda önerilen dozun üzerine çıkılmamalıdır. QTc aralığında maksimum değişiklik Gemifloksasinin oral uygulamasından yaklaşık 5-10 saat sonra meydana gelir.

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: Fluorokinolon tedavisi gören hastalarda ciddi ve bazen fatal olabilen asırı duyarlık ve/veya anafilaktik reaksiyonlar meydana geldiği bildirilmistir. Bu reaksiyonlar ilk dozu takiben meydana gelebilir. Bazı reaksiyonlara kardiyovasküler kollaps, hipotansiyon/şok, nöbet, bilinç kaybı, anjiyoödem (dilde, larenkste, boğazda veya yüzde ödem/şişlik dahil), hava yollarının tıkanması (bronkospazm, nefes darlığı ve akut respiratuvar distres dahil), dispne, ürtiker, kaşıntı ve diğer ciddi deri reaksiyonları eşlik edebilir. Ani tip I aşırı duyarlık, deride kızarıklık veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına özgü başka belirtiler
ortaya çıktığında Gemifloksasin kesilmeli, fluorokinolon tedavisine devam etme gereği olup olmadığı değerlendirilmelidir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları epinefrin tedavisi ve oksijen, intravenöz sıvı, antihistaminikler, kortikosteroidler, presör aminlerin uygulanması ve hava yollarının açık tutulmasını içeren diğer resüsitasyon uygulamalarının yapılmasını gerektirebilir.

Tendonlar ve Kartilaj Üzerindeki Etkileri Fluorokinolon alan hastalarda tendinit ve cerrahi onarım gerektiren ya da uzun süreli iş göremezliğe neden olan omuz, el ve asil tendonu rüptürü meydana geldiği bildirilmiştir. Hastada tendon ağrısı, iltihabı veya rüptürü varsa
Gemifloksasin kesilmelidir. Tendinit veya tendon rüptürü tanısı tamamen ortadan kalkıncaya kadar hastaların istirahat etmeleri ve hareket etmekten kaçınmaları gerekir. Tendon rüptürü tedavi sırasında olabileceği gibi tedaviden sonra da meydana gelebilir. Yaşlı hastalar, atletler, kortikosteroid alan hastalarda tendinit daha kolay gelişebilir.

Santral Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri: Diğer fluorokinolonlarda olduğu gibi, Gemifloksasin epilepsi gibi SSS rahatsızlıkları olan hastalarda ya da konvülsiyon gelişebilecek olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gemifloksasin ile yapılan klinik çalısmalarda görülmemiş olmakla birlikte, başka fluorokinolonlar alan hastalarda konvülsiyonlar, intrakraniyal basınç artışı ve toksik psikoz bildirilmiştir. Diğer fluorokinolonlar tremor, huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi, konfüzyon, halüsinasyonlar, paranoya, insomnia ve depresyona neden olabilirler. Gemifloksasin alan hastalarda bu reaksiyonlar meydana geldiği takdirde, ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

Antibiyotikle İlişkili Kolit: Gemifloksasin dahil hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit bildirilmis olup, bu tablo hafif düzeyden yaşamı tehdit eden boyutlara kadar varabilmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir bakteriyel ajanın uygulanmasından sonra diyare ile gelen hastalarda bu tanının düşünülmesi önemlidir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi kalın barsağın normal florasını değiştirebilir ve Clostridiumların çoğalmasına neden olabilir. Yapılan çalışmalar Clostridium difficile tarafından üretilen toksinin antibiyotikle ilişkili kolitin başlıca nedeni olduğunu göstermektedir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra, terapötik önlemler alınmalıdır. Hafif düzeydeki psödomembranöz kolit vakaları genellikle yalnızca ilacın kesilmesine yanıt verir. Orta ila ağır şiddetteki vakalarda sıvı ve elektrolit uygulaması, protein takviyesi ve klinik olarak Clostridium difficile nedenli kolite karşı etkili bir antibakteriyel ajan ile tedavi yapılmalıdır.

Eritem: Eritem 40 yaşın altındaki hastalarda, özellikle kadınlarda ve hormon replasman tedavisi gören post-menopozal kadınlarda daha yaygın olarak görülmüştür. Eritem insidansı ayrıca uzun süreli tedavi ile ilişkilidir (>7 gün). Tedavinin 7 günden fazla uzatılması yaşı 40’ın üzerindeki erkekler hariç, tüm alt gruplarda eritem insidansının anlamlı düzeyde artmasına neden olur. Tedavi sırasında eritem gelişen hastalarda Gemifloksasin tedavisine son verilmelidir.

Factive ile yapılan klinik çalısmalarda çok nadir olarak ışığa karşı duyarlılık bildirilmistir. Ancak, bu sınıftaki tüm ilaçlarla olduğu gibi, hastaların kuvvetli güneş ışığına veya yapay UV ışınlarına (örn: güneş lambaları, solaryumlar) maruz kalmamaları ve parlak güneş ışığı altında geniş spektrumlu güneş koruyucuları kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Fotosensitivite reaksiyonundan kuşku duyulduğunda tedavi durdurulmalıdır.

Karaciğer Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırılan antimikrobiyal ajanlara (siprofloksasin, levofloksasin, klaritromisin/sefuroksim aksetil, amoksisilin/klavulanat potasyum, ve ofloksasin) göre günde 320 mg Gemifloksasin alan hastalarda karaciğer enzimlerinin benzer oranlarda yükseldiği (ALT ve/veya AST artışı) görülmüştür. Günde 480 mg veya daha yüksek dozda Gemifloksasin verilen hastalarda karaciğer enzimlerinin yükselme insidansı artmıştır. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi ile ilişkili herhangi bir klinik semptom meydana gelmemiştir. Tedavinin kesilmesinden sonra karaciğer enzim artışları gerilemiştir. Önerilen günlük Gemifloksasin dozu olan 320 mg aşılmamalı ve tedavi önerilen süreden fazla uzatılmamalıdır.

Böbrek Üzerindeki Etkileri: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (Kreatinin klerensi £ 40 ml/dak) dozajın değiştirilmesi gerekir. İdrar konsantrasyonunun çok yükselmemesi için Gemifloksasin verilen hastalarda yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Pediatrik Kullanım: Çocuklardaki ve 18 yaşın altındaki gençlerdeki güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik Kategorisi C’dir. Gemifloksasinin gebe kadınlardaki güvenilirliği belirlenmemiştir. Anneye sağlayacağı yarar fetusa verebileceği zarar riskinden daha fazla olmadığı sürece Gemifloksasin gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Gemifloksasinin anne sütünde itrahına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, anneye sağlayacağı yarar, verebileceği zarar riskinden daha fazla olmadığı sürece Gemifloksasin emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Factive baş dönmesine neden olabilir, bu durumda araç ve makine kullanılmamalı ya da zihinsel uyanıklık veya koordinasyon gerektiren işler yapılmamalıdır.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Factive 320 mg kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Factive 320 mg 7 Tablet Etkileşimleri

Tekrarlanan Factive dozlarının uygulanması sağlıklı gönüllülerde teofilin, digoksin ya da etinilestradiol/levonorgestrel içeren kontraseptiflerin tekrarlanan doz farmakokinetiğini etkilememiştir.
Factive ile kalsiyum karbonat, simetidin, omeprazol veya estrojen/progesteron içeren kontraseptiflerin birlikte alınması Gemifloksasinin farmakokinetiği üzerinde klinik açıdan önemli görülmeyen minör değişikliklere neden olmuştur. Factive’in probenesid ile birlikte uygulanması, Gemifloksasinin sistemik etkisini %45 oranında artırmıştır.

Factive’in kararlı varfarin tedavisi gören sağlıklı deneklerde varfarinin antikoagülan etkisi üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Ancak, bazı kinolonların varfarinin veya hastalardaki türevlerinin antikoagülan etkilerini arttırdığı bildirilmiş olduğundan, varfarin ya da türevleri ile aynı zamanda bir kinolon antimikrobiyal madde verildiğinde, protrombin zamanı ölçümleri veya diğer uygun koagülasyon testleri yapılmalıdır.

Kinolonlar alkali toprak ve geçis metalleri ile selat oluştururlar. Oral Gemifloksasinin absorpsiyonu aynı zamanda alüminyum ve magnezyum içeren antasidin alınmasıyla önemli ölçüde azalır. Factive tablet almadan önceki 3 saat ve aldıktan sonraki 2 saat içinde magnezyum ve/veya alüminyum içeren antasidler, demir sülfat içeren ürünler, çinko veya başka metal katyonları içeren mültivitamin preparatları, ya da oral çözelti için pediyatrik toz alınmamalıdır. Factive sükralfattan en az 2 saat önce alınmalıdır.