İlaç

Feksine 180 mg 10 Tablet

Solunum Sistemi - Sistemik Antihistaminikler - Sistemik Antihistaminik İlaçlar - Diğer Sistemik Antihistaminikler - Feksofenadinİlaç Bilgileri
İlaç Adı:Feksine 180 mg 10 Tablet
Firma:Drogsan İlaç
Etkin Madde:Feksofenadin Hidroklorid
ATC Kodu:R06AX26
Kamu Kodu:A09671
Barkod:8699580090116
Fiyatı:9.5 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Pasif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Feksine 180 mg 10 Tablet Endikasyonları

Feksine 180 mg, yetişkinlerde ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda kronik idiopatik ürtikerin ciltte oluşturduğu kaşıntı, kızarıklık gibi bulguların giderilmesinde kullanılır.

Feksine 180 mg 10 Tablet Yan Etkileri

Kontrollü klinik çalışmalarda en sık bildirilen yan etkiler; uyuşukluk, baş ağrısı, sırt ağrısı, hazımsızlık, mide bulantısı, baş dönmesi ve bitkinlik olmuştur. Yan etkilerin görülme sıklığı plasebo ile birbirine yakındır.
>%10 oranında: Santral Sinir Sistemi: Baş ağrısı %11 (Günde bir doz uygulaması)
%1-%10 oranında
Santral Sinir Sistemi: Ateş %2, baş dönmesi (%2), ağrı (%2), uyuşukluk (%1-%2), yorgunluk (%1)
Endokrin & Metabolik: Dismenore (%2)
Gastrointestinal: Bulantı (%2), dispepsi (%1)
Nöromüsküler/İskelet Sistemi: Sırt ağrısı (%2-%3)
Kulak: Otitis media (%3)
Solunum: Öksürük (%4) üst solunum sistemi enfeksiyonu (%4), sinüzit (%2)
Muhtelif: Viral enfeksiyon (%3)
<%1 (Önemine veya yaşam tehtidine göre sınırlı): Hipersensitivite reaksiyonları (anaflaksi, anjiyoödem, dispne, kızarıklık, isilik, ürtiker), uykusuzluk, sinirlilik, uyku hastalıkları, paronirya

Feksine 180 mg 10 Tablet Doz Aşımı

Feksofenadin hidroklorür?ün akut doz aşımına dair herhangi bir bilgi yoktur. Doz aşımı durumunda herhangi bir emilmemiş ilacı uzaklaştırmak için uygulanacak standart önlemler düşünülmelidir.
Feksofenadin hidroklorür, hemodiyalizle kandan etkili biçimde uzaklaşmaz (% 1.7)

Feksine 180 mg Fiyatı

Feksine 180 mg 10 Tablet, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 04.04.2020 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 9.5 TL dir. Drogsan İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699580090116 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik sınıflandırmasında Jenerik ilaç sınıfındadır.

Feksine 180 mg 10 Tablet Etkin Maddesi

Feksofenadin Hidroklorid


Feksine 180 mg ilacının ana etkin maddesi için Kimyasal Yapı Resmi:

Feksine 180 mg 10 Tablet ilacının Kategorisi

Solunum Sistemi - Sistemik Antihistaminikler - Sistemik Antihistaminik İlaçlar - Diğer Sistemik Antihistaminikler - Feksofenadin

Feksine 180 mg 10 Tablet Formülü

Her tablet 180 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

Feksine 180 mg 10 Tablet Farmakolojik Özellikleri

Farmakodinamik Özellikleri
Feksofenadin hidroklorür periferal selektif H1 reseptör antagonisti aktivite gösteren ,sedatif etkisi olmayan bir antihistaminiktir. Feksofenadin terfenadinin farmakolojik açıdan aktif bir metabolitidir.Feksofenadin hidroklorürün her iki enantiomerinin antihistaminik etkinlikleri aynıdır. Feksofenadin peritoneal mast hücrelerinden histamin salınımını inhibe eder.
Feksofenadin kan-beyin bariyerini aşmaz. İnsan kalp hücresinde ve deney hayvanlarında potasyum kanal blokajı yapmaz, Q-T aralığını etkilemez. Feksofenadin insan epitel hücrelerinde bulunan adhesif özellikteki ICAM-1 molekülünün salımını azaltır, pro-inflamatuar maddelerin ve adhezyon moleküllerinin salımını ayarlayarak bazı anti-inflamatuar özellikler gösterir
Farmakokinetik Özellikler
Feksofenadin oral alımı takiben hızla absorbe olur ve absorbsiyon gıdalardan etkilenmez. İnsanda günde tek doz ve iki doz alınan çalışmalarda ilacın antihistaminik etkisinin bir saat içinde başladığı ve 24 saat sürdüğü gözlenmiştir. Oral alımını takiben vücut tarafından emilerek dozu takip eden 1-3 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır.
Plazmada %60-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır (özellikle albumin ve ?1-asit glikoprotein). Toplam dozun yaklaşık % 5?i karaciğerde metabolize olur. Alınan dozun %80?i feçesle , %12?si idrarla değişmemiş ilaç olarak atılır ve eliminasyon yarı ömrü 14.4 saattir.
7-12 yaşlarında alerjik rinit hastalarına 60 mg oral feksofenadin hidroklorürün uygulandığı çalışmalarda eğri altında kalan alanın (AUC) aynı dozu alan sağlıklı yetişkinlere göre %56 daha büyük olduğu gösterilmiştir. 30 mg feksofenadin hidroklorür alan pediatrik hastalarda plazma düzeyi 60 mg doz uygulanmış erişkinlerle karşılaştırılabilir düzeydedir. 12 yaş altındaki çocuklarda eliminasyon yarı ömrü uzar(18 saat).
Hafif - orta (kreatinin klirensi 41-80 mL /dak) veya şiddetli (kreatinin klirensi 11-40 mL /dak) renal yetmezliği olan hastalarda normal hastalara göre feksofenadin doruk plazma seviyeleri sırasıyla %87 ve %111 daha büyük ve ortalama eliminasyon yarı ömürleri de %59 ve %72 daha uzundur.
Diyaliz hastalarında pik plazma seviyeleri (kreatinin klirensi ?10 mL / dak) normal gönüllülerden %82 daha büyük ve yarı ömür %31 daha uzundur. Biyoyararlanım ve yarı ömürdeki artışlar baz alınarak günde bir defa 60 mg doz uygulaması renal fonksiyonu azalmış hastalarda başlangıç dozu olarak tavsiye edilir.

Feksine 180 mg 10 Tablet Kontrendikasyonları

Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir.

Feksine 180 mg 10 Tablet Uyarılar

Yaşlı, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir özel önleme gerek yoktur. 6 yaş altındaki çocuklarda güvenliği kanıtlanmamıştır.

GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI
Gebelikte kullanım kategorisi C? dir.
Gebe kadınlarda feksofenadin hidroklorür kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur. Hasta için beklenen yararlar fetüs için olan riske ağır basmadıkça gebelik süresince kullanımı önerilmez.
Feksofenadin hidroklorürün anne sütüne geçip geçmediğine dair yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur. Emziren annelerde feksofenadin?in insan sütüne geçtiği saptanmıştır. Emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ
Feksofenadin hidroklorür sedasyon yapıcı etkiye sahip olmadığı için araç ve makine kullanımına etkisi yoktur ancak bildirilen muhtemel yan etkiler göz önüne alındığında tabletlerin araç ve makine kullanım becerisini etkileyebileceği düşünülmektedir.

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Feksine 180 mg kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

Feksine 180 mg 10 Tablet Etkileşimleri

? Feksofenadin hidroklorür, eritromisin ve ketokonazol ile birlikte kullanıldığında plazma düzeyinde 2-3 kat artış olur. Feksofenadinin plazma düzeylerinde görülen artış, gastrointestinal emilimde meydana gelen bir artışa ve safra yoluyla atılımda ya da gastrointestinal sekresyonda meydana gelen bir azalmaya bağlı olabileceği gözlenmiştir.
? Feksofenadin eritromisin ve ketokonazolün farmakokinetiği üzerinde etkili değildir. Yan etkilerde ve Q-T aralığında, feksofenadinin tek uygulanması ile kombine tedavi arasında fark gözlenmemiştir.
Antasitlerle etkileşim
? Feksofenadin?in omeprazol ile herhangi bir etkileşimi yoktur. Fakat feksofenadin alımından 15 dk önce aluminyum veya magnezyum içeren antasitlerin alımı gastrointestinal sistemde bağlanmaya neden olur ve biyoyararlanımda bir azalma gözlenir. Aluminyum veya magnezyum içeren ilaçlarla feksofenadinin birlikte kullanılması gerekiyorsa alımları arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilir.
? St. John?s Worth feksofenadin düzeylerini azaltabilir.