ICD 10 Kodları

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları

O00-O99 Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları ICD sınıflandırması (uluslararası hastalık sınıflandırması) ve ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri.

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları Listesi

 • O00 .. O08 Düşükle sonuçlanan gebelik
  • O00 Dış gebelik
  • O01 Hidatiform mol
  • O02 Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri
  • O03 Spontan düşük
  • O04 Tıbbi düşük
  • O05 Diğer düşükler
  • O06 Düşük yapma, tanımlanmamış
  • O07 Başarısız düşük teşebbüsü
  • O08 Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar
 • O10 .. O16 Gebelik, doğum veya lohusalıkta ödem, proteinüri ve hipertansif bozukluklar
  • O10 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
  • O11 Hamilelik öncesi mevcut Hipertansif bozukluk, eşlik eden proteinüri ile birlikte
  • O12 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın
  • O13 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan
  • O14 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile
  • O15 Eklampsi
  • O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
 • O20 .. O29 Gebelikle ilgili diğer anne hastalıkları
  • O20 Erken gebelikte kanama
  • O21 Gebelikte aşırı kusma
  • O22 Gebelikte venöz komplikasyonlar
  • O23 Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte
  • O24 Gebelikte şeker hastalığı
  • O25 Malnütrisyon, gebelikte
  • O26 Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı
  • O28 Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında
  • O29 Gebelikteki anestezi komplikasyonları
 • O30 .. O48 Fetüs ve amniotik kavite ve olası doğum problemleriyle ilgili anne bakımı
  • O30 Çoğul gebelik
  • O31 Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar
  • O32 Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için
  • O33 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda
  • O34 Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde
  • O35 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda
  • O36 Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde
  • O40 Polihidramnioz
  • O41 Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları
  • O42 Erken membran rüptürü
  • O43 Plasenta bozuklukları
  • O44 Plasenta previa
  • O45 Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae]
  • O46 Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış
  • O47 Yalancı doğum
  • O48 Uzamış gebelik
 • O60 .. O75 Doğum süreci ve doğum komplikasyonları
  • O60 Erken doğum
  • O61 Başarısız doğum indüksiyonu
  • O62 Doğum güçlerinin anormallikleri
  • O63 Uzamış doğum
  • O64 İlerlemeyen doğum, fetüsün yanlış pozisyon ve yanlış gelişine bağlı
  • O65 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikten dolayı
  • O66 İlerlemeyen doğumlar, diğer
  • O67 Doğum süreci ve doğum, intrapartum kanamayla komplike,
  • O68 Doğum süreci ve doğum, fetal stresle komplike [distress]
  • O69 Doğum süreci ve doğum, umbilikal kordon komplikasyonları ile birlikte olan
  • O70 Perineal yırtılma, doğum esnasında
  • O71 Obstetrik travma, diğer
  • O72 Postpartum kanama
  • O74 Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda
  • O75 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
 • O80 .. O84 Doğum
 • O85 .. O92 Lohusalık ile ilgili komplikasyonlar
 • O95 .. O99 Obstetrik diğer durumlar, başka yerde sınıflanmamış
  • O95 Obstetrik ölüm, tanımlanmamış sebepten
  • O96 Obstetrik ölüm, herhangi bir obstetrik sebepten 42 gün - 1 yıl aralığında meydana gelen
  • O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı
  • O98* Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta ortaya çıkan *
  • O99* Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden *

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış hastalıklar