Tıp Terimleri

Geriyatri

Geriyatri kelimesi Fransızca kökenli olup 'yaşlılık bilimi' anlamına gelmektedir. Geriyatrik ise yaş ile belirlenen kriter çerçevesinde o yaşa tabi olan kişi ve/veya hastadır.

Geriyatri günümüzde batı ülkelerinde 65 yaş ve üzeri kişileri kapsamakta/anlatmaktadır. 2015 yılı başı nüfus verilerine göre Türkiye'deki geriyatrik nüfus toplam nüfusun %8'ini oluşturur. Tıpta insanların yaşlarına göre ayrılması o alana yoğunlaşan bilim insanlarının sınıflanması, ilgili popülasyona dair uluslararası kabul görmüş öneri ve tedbirlerin kolaylıkla anlaşılmasını da sağlamaktadır. Bu öneri ve tedbirler yaşlılık nedeniyle beyin, fiziksel durum veya iç organlar ile ilgili olası bozulmaların tanısız olarak genel öngörü tahmini ile verilir. Örneğin bazı ilaçların 65 yaş ve üzeri hastalarda kullanılamayacağı veya dikkatli kullanılacağı ya da doz ayarlaması ile kullanılabileceği belirtilir. Bu durum 'geriyatrik' popülasyonda bulunan kişilerde yaş nedeniyle oluşabilecek ekstra istenmeyen durumların azaltılması veya önüne geçilmesi içindir.