ICD 10 Kodları

Hemipleji

G81 Hemipleji ICD hastalık sınıflandırmasında Serebral felç ve diğer paralitik sendromlar alt kategorisinde yer alır. Hemipleji için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

u kategori, detaylı tanımlaması yapılmamış veya eski ya da uzun süreli olduğu ifade edilmiş ancak nedeni belirtilmemiş hemiplejiler (tam veya kısmi) için primer kod olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, herhangi bir nedene bağlı olarak oluşan hemiplejilerde
ikinci kod olarak da kullanılabilir.

İçermeyen çeşitleri

Alt kategorileri

  • G81.0 Flaksid hemipleji
  • G81.1 Spastik hemipleji
  • G81.9 Tanımlanmamış hemiplejiler

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış