ICD 10 Kodları

Hidrosefali (Beyinde su toplanması)

G91 Hidrosefali (Beyinde su toplanması) ICD hastalık sınıflandırmasında Diğer sinir sistemi hastalıkları alt kategorisinde yer alır. Hidrosefali (Beyinde su toplanması) için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>Hidrosefali testi

• Beynin bilgisayarlı tomografisinin çekilmesi
• Arteriografi
• Radyoizotop taraması
• Beyin ultrasonu
• Lomber ponksiyon ve beyin-omurilik sıvısının incelenmesi
• X ray görüntüleme

İçeren türleri

  • Kazanılmış hidrosefali

İçermeyen çeşitleri

  • Konjenital (doğuştan olan) hidrosefali (Q03)
  • Konjenital toksoplazmozise bağlı hidrosefali (P37.1)

Alt kategorileri

  • G91.0 Kominikan hidrosefali
  • G91.1 Obstrüktif hidrosefali
  • G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali
  • G91.8 Diğer hidrosefaliler
  • G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış