Tıp Terimleri

Kemik metestazı

Metestaz, Yunanca metastasis kelimesinden gelmekte olup 'yer değiştirme' anlamına gelmektedir. Kemik metestazı; primer (birincil) tümörden ayrılmış olan kanser hücrelerinin kemiğe yerleşmesi durumudur.

Hemen hemen tüm kanser çeşitlerinde kemik metestazı durumu görülebilse de, prostat kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve multipl miyelom hastalıklarında kemik metestazı ile daha çok karşılaşılır.

Direk olarak kemik üzerinde gelişebilen kanser türleri bulunsa da nadir görülen bu vakalar kemik metestazı olarak adlandırılmamaktadır. Metestaz yani 'yer değişirme' durumu, vücüdun bir başka bölgesinde oluşan kanserli hücrenin çeşitli yollarla kemiğe yayılması durumuna denir. Kemik metestazı ile ilgili bazı ilaçları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Kemik metestazı ile İlgili Bazı İlaçlar

  1. Pamidria 90 mg/10 ml 1 Flakon
  2. Pamidronat Disodyum DBL 90 mg/10 ml 1 Flakon