Tıp Terimleri

Lenfogranuloma İnguinale

Lenfogranuloma inguinale en eski dört klasik cinsel iliski ile bulasan hastalıktan biri, yani dördüncü veneryen hastalıktır.