ICD 10 Kodları

Lohusalık döneminde anestezi komplikasyonları

O89 Lohusalık döneminde anestezi komplikasyonları ICD hastalık sınıflandırmasında Lohusalık ile ilgili komplikasyonlar alt kategorisinde yer alır. Lohusalık döneminde anestezi komplikasyonları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçeren türleri
 • Lohusa kadınlarda genel veya lokal anestetik, analjezik veya diğer sedatif ilaç kullanımından doğan anne bakımı komplikasyonları

Alt kategorileri

 • O89.0 Lohusalıkta anesteziye bağlı akciğer komplikasyonları

  • Anesteziye bağlı aspirasyon pnömoniti
  • Anesteziye bağlı mide muhtevası veya sekresyonlarının inhalasyonu
  • Anesteziye bağlı mendelson sendromu
  • Anesteziye bağlı akciğerin basınç kollapsı

 • O89.1 Lohusalıkta anesteziye bağlı kalp komplikasyonları

  • Anesteziye bağlı kalp durması (kardiyak arrest)
  • Anesteziye bağlı kalp yetmezliği (kardiyak yetmezlik)

 • O89.2 Lohusalıkta anesteziye bağlı merkezi sinir sistemi komplikasyonları

  • Anesteziye bağlı serebral anoksi

 • O89.3 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon
 • O89.4 Spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı
 • O89.5 Spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları
 • O89.6 Lohusalıkta entübasyonda başarısızlık veya zorluk
 • O89.8 Lohusalıkta anestezi kaynaklı diğer komplikasyonlar
 • O89.9 Lohusalıkta anestezi kaynaklı yanımlanmamış komplikasyonlar

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış