Sağlık Haberleri

Medula Sistemine İlaçları Alanın Bilgisi Girilmeli

Türk Eczacılar Birliği, eczanelerimiz tarafından medula sistemine yapılan hatalı girişler üzerine eczacılarımızı uyardı.

Bilindiği üzere eczanelerden ilacı alan kişinin bilgileri medula sistemine girilerek ilaç teslim işlemi tamamlanmış olmaktadır.

Muhtelif olarak kimi işlemlerde ilaç almaya yetkili olmayan (örneğin 1-2 yaşındaki çocuk gibi) kişiye ait TC Kimlik numarası girilmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili Türk Eczacılar Birliğine bildirimde bulunarak bu hataların önlenmesini istedi.

Konuyla ilgili protokolün ilgili maddesi şu şekildedir.

'3.2.15.2. Reçete muhteviyatı, bu protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. kimlik numarasının Medula eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin herhangi bir belge aranmayacaktır.'

Türk Eczacılar Birliği, kayıt bilgilerinin hatalı girişi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için 'ilacı alan' bölümüne, ilacı almaya yetkili olmayan kişiye ait TC kimlik numarası girilmemesi gerektiğini eczacılarımıza duyurdu.