ICD 10 Kodları

Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte

O92 Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte ICD hastalık sınıflandırmasında Lohusalık ile ilgili komplikasyonlar alt kategorisinde yer alır. Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçeren türleri
 • Gebelik, lohusalık veya laktasyon esnasında listelenmiş durumlar

Alt kategorileri

 • O92.0 Doğumla birlikte rekrakte meme ucu
 • O92.1 Doğumla birlikte çatlamış meme ucu

  Hamilelik veya lohusalıkta meme ucu fissürü

 • O92.2 Memenin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları, doğumla birlikte
 • O92.3 Agalakti

  Primer agalakti

 • O92.4 Hipogalakti
 • O92.5 Baskılanmış laktasyon

  • Agalaktia, elektif
  • Agalaktia, sekonder
  • Agalaktia, terapötik

 • O92.6 Galaktore
 • O92.7 Laktasyonun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları

  Puerperal galaktosel

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış