Sağlık Haberleri

Şeker Ölçüm Çubuğu İçin SUT'te Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu 25'lik Şeker Ölçüm Çubuğu'nun piyasada yeterince bulunmaması nedeniyle SUT'de değişikliğe gitti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı piyasada bulunan Şeker Ölçüm Çubuğu ambalaj tiplerini dikkate alarak SUT'te (Sağlık Uygulama Tebliği) değişikliğe gitti.

22 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan SUT gereği şeker ölçüm çubuklarının 25'lik olanlarının bedeli ödeniyor idi.

İlgili tebliğin 7.3.5 maddesinin c bendinin 4. maddesinde yapılan düzenleme ile artık 50'lik şeker ölçüm çubukları da ödeme kapsamına alındı.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.3.5 numaralı maddesi 22/06/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.
Sözü edilen maddenin (c) bendinin 4. sırasında, “Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, piyasada şeker ölçüm çubukları 25 lik ambalajlar olarak yeterince yer almadığından ve ellerinde şeker ölçüm cihazı bulunan hastaların mağduriyetinin önlenebilmesini teminen, oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastaların cihazları ile uyumlu stripe ait 50’ lik ambalajlarında ödenebileceği hususunda;

Tüm ilgililere duyurulur.Öte yandan Tip-I Diabetes Mellitus’lu erişkin hastalar ve insülin kullanan Tip-II Diabetes Mellitus’lu tüm hastalar aylık 150 adet şeker ölçüm çubuğunu alabiliyor.