ICD 10 Kodları

Sezeryan ile tek doğum

O82 Sezeryan ile tek doğum ICD hastalık sınıflandırmasında Doğum alt kategorisinde yer alır. Sezeryan ile tek doğum için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

Alt kategorileri

  • O82.0 Elektif sezeryan ile doğum

    Mükerrer sezeryan -

  • O82.1 Sezeryan ile acil doğum
  • O82.2 Sezeryan histerektomi ile doğum
  • O82.8 Sezeryan ile diğer tek doğum
  • O82.9 Sezeryan ile doğum, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış