ICD 10 Kodları

Status epileptikus

G41 Status epileptikus ICD hastalık sınıflandırmasında Epizodik ve paroksismal bozukluklar alt kategorisinde yer alır. Status epileptikus için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

Alt kategorileri

  • G41.0 Grand mal status epileptikus

    Tonik-klonik status epileptikus

  • G41.1 Petit mal status epileptikus

    Epileptik absens status

  • G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus
  • G41.8 Diğer status epileptikuslar
  • G41.9 Tanımlanmamış status epileptikuslar

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış