ICD 10 Kodları

Tek spontan doğum

O80 Tek spontan doğum ICD hastalık sınıflandırmasında Doğum alt kategorisinde yer alır. Tek spontan doğum için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçeren türleri
  • Minimal yardımla veya yardımsız, epizyotomili veya epizyotomisiz olgular Tamamen normal olan doğum olguları

Alt kategorileri

  • O80.0 Spontan verteks doğum
  • O80.1 Spontan makat doğum
  • O80.8 Tek spontan doğumlar, diğer
  • O80.9 Tek spontan doğum, tanımlanmamış

    Spontan doğum -

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış