İlaç

Tofranil 10 mg 50 Draje

Sinir Sistemi - Psikoanaleptikler - Antidepresanlar - Seçici Olmayan Monoamin Geri Alım İnhibitörleri - İmipramin Hidroklorürİlaç Bilgileri
İlaç Adı:Tofranil 10 mg 50 Draje
Firma:Assos İlaç
Etkin Madde:İmipramin HCL
ATC Kodu:N06AA02
Kamu Kodu:A07945
Barkod:8699708121500
Önceki: 8699504120066
Fiyatı:4.53 TL
Reçete Tipi:Normal Reçete
e-Reçete:Pasif
Temin:İlacınızı sadece eczaneden alınız!

Tofranil 10 mg 50 Draje Endikasyonları

Depresyonun tüm şekilleri; endojen, organik ve psikojenik şekiller ve kişilik bozuklukları veya kronik alkolizme eşlik eden depresyon dahil;

Panik ataklar;
Kronik ağrılı durumlar;
Gece korkusu;
Enurezis nokturna (sadece 5 yaşındaki veya daha büyük çocuklarda ve sadece organik nedenlerin olmadığı durumlarda).

Tofranil 10 mg 50 Draje Yan Etkileri

İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçici olup, tedaviye devam edildiğinde ya da dozajın azaltılmasıyla ortadan kalkar. Bunlar, plazmadaki ilaç düzeyleriyle veya dozla her zaman bağlantılı değildir. İstenmeyen belirli etkilerin yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık ve ağız kuruması gibi depresyon semptomlarından ayırt edilmesi çoğu zaman zordur.

Şiddetli nörolojik veya psişik reaksiyonlar gelişirse, Tofranil tedavisi durdurulmalıdır. İleri yaştaki hastalar antikolinerjik, nörolojik, psişik ve kardiyovasküler etkilere karşı özellikle duyarlıdır. Bu hastaların ilacı metabolize etme ve vücuttan uzaklaştırma yeteneklerinin azalmış olması, plazma konsantrasyonlarının terapötik dozlarda yükselmesi şeklinde bir risk yaratır.

Sıklık skalası: Sık sık > %10, Bazen > % 1-10, Ender > %0.001-1, Çok ender <
%0.001

Psişik etkiler: Bazen uyuşukluk, yorgunluk, huzursuzluk, konfüzyon, delirium, disoriyentasyon, hallüsinasyonlar (özellikle yaşlılarda ve Parkinson hastalarında), anksiyete artışı, ajitasyon, uyku bozuklukları, depresyondan hipomani veya maniye geçiş; ender olarak psikotik semptomların aktivasyonu; çok ender olarak saldırganlık.

Nörolojik etkiler: Sık sık tremor; bazen sersemlik, baş ağrısı, paresteziler; ender olarak epilepsi nöbetleri; çok ender olarak EEG değişiklikleri, miyoklonus, dermansızlık, ekstrapiramidal semptomlar, ataksi, konuşma bozuklukları, ilaca bağlı ateş.

Antikolinerjik etkiler: Sık sık ağız kuruması, terleme, kabızlık, gözde akomodasyon bozuklukları, bulanık görme, sıcak basmaları; bazen miktürisyon sorunları; çok ender olarak midriyasis, glokom, paralitik ileus.

Kardiyovasküler sistem: Sık sık kalpleri normal olan hastalarda sinüs taşikardisi, postüral hipotansiyon, klinikte önemsiz EKG değişiklikleri (örn: ST ve T değişiklikleri); bazen: Aritmiler, iletim bozuklukları (örneğin QRS kompleksinin genişlemesi, PQ değişiklikleri, dal bloku), palpitasyonlar; çok ender olarak kan basıncının yükselmesi, kardiyak dekompansasyon, periferik vazospastik reaksiyonlar.

Gastrointestinal kanal: Bazen bulantı, kusma, iştahsızlık; çok ender stomatit dil lezyonları, abdominal hastalıkları.

Karaciğer: Bazen transaminazlarda yükselme; çok ender olarak sarılıkla birlikte veya yalnız başına hepatit.

Deri: Bazen alerjik deri reaksiyonları (deri döküntüsü, ürtiker); çok ender olarak lokal veya yaygın ödem, ışığa duyarlılık, kaşıntı, peteşiler, saç dökülmesi.

Endokrin sistem ve metabolizma: Sık sık kilo artışı ; bazen libido ve potens sorunları; çok ender olarak galaktore, memelerde büyüme, uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu, kan şekerinde azalma veya artma, kilo kaybı.

Aşırı duyarlık: Çok ender olarak eozinofiliyle birlikte veya eozinofili olmaksızın alerjik alveolit (pnömonit), hipotansiyon dahil sistemik anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar.

Kan: Çok ender olarak lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili, purpura.

Duyu organları: Çok ender olarak kulak çınlaması.

Diğer: Kullanımın birdenbire sona erdirilmesi veya dozun birdenbire azaltılması sonucu bazen şu semptomlar görülebilir : Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik ve anksiyete.

Tofranil Fiyatı

Tofranil 10 mg 50 Draje, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı İEGM (TİTCK) tarafından 04.04.2020 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 4.53 TL dir. Assos İlaç firması tarafından satışa sunulan 8699708121500 barkod numaralı bu ilaç Orijinal/Jenerik sınıflandırmasında Orijinal ilaç sınıfındadır.

Tofranil 10 mg 50 Draje Etkin Maddesi

Tofranil 10 mg 50 Draje ilacının etkin maddesi olan İmipramin HCL, orjinal ismiyle Imipramine maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 50-49-7 olup, molekül ağırlığı 280.40726 g/mol, formülü ise C19H24N2 dir. İmipramin HCL maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi ?'dir, bu etkin madde bulunan ilaçar ağız yoluyla alınır.


Tofranil ilacının ana etkin maddesi İmipramin HCL için Kimyasal Yapı Resmi:

Tofranil 10 mg 50 Draje ilacının Kategorisi

Sinir Sistemi - Psikoanaleptikler - Antidepresanlar - Seçici Olmayan Monoamin Geri Alım İnhibitörleri - İmipramin Hidroklorür

Tofranil 10 mg 50 Draje Kontrendikasyonları

İmipramin veya içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlık veya dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlık. Tofranil, bir MAO inhibitörüyle birlikte veya MAO inhibitörü tedavisinden 14 gün önce veya sonra kullanılmamalıdır Moklobemid gibi selektif, reversibl MAO-A inhibitörüyle birlikte de kullanılmamalıdır. Yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü.

Tofranil 10 mg 50 Draje Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Tofranil kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.