ICD 10 Kodları

Trigeminal sinir bozukluğu

G50 Trigeminal sinir bozukluğu ICD hastalık sınıflandırmasında Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Trigeminal sinir bozukluğu için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

h2>İçeren türleri
  • 5. kafa çifti bozuklukları

Alt kategorileri

  • G50.0 Trigeminal nevralji

    Paroksismal fasyal ağrı sendromu
    Tic douloureux

  • G50.1 Atipik fasiyal nevralji
  • G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları
  • G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış